Voorwaarden

Als je bij ons iets afneemt, inclusief de installatie, gaan wij er een prachtig stukje werk van maken. Hier hebben we ook wat hulp van jouw kant voor nodig!

Onderstaand een paar punten die belangrijk zijn om ons werk goed te kunnen uitvoeren. Geen nood! Het zijn allemaal hele normale zaken, maar mocht je toch ergens vragen over hebben, bel of mail ons dan gerust!

Tot slot. Als sprake is van een dubieuze ondergrond zullen we voorzichtig te werk gaan.

Oude of nieuwe ondervloeren met olie, vet of chemicaliën, slecht beton of inferieure betonkwaliteit, vloeren met grote barsten of scheuren, slecht asfalt en tegels zijn geen geschikte basis om het merendeel van onze producten op aan te brengen.

Ernstige probleemgevallen kunnen niet altijd met de gebruikelijke voorbereidingstechnieken worden rechtgezet. Indien dit het geval is, nemen wij contact op met de technische adviseurs om toch te kijken naar een passende oplossing naar jouw situatie.

Hopelijk is alles duidelijk. Zo niet, bel of mail ons dan gerust! Bedankt voor je medewerking!

 • Werkend licht
 • Een kraan met stromend water
 • Stroompunt in elke ruimte
 • WC (en wc-papier is ook fijn )
 • Verwarming op minimaal 18 graden
 • Een schone, lege en vlakke vloer/trap/ruimte
 • Een huis waar alleen wij werken
 • Starten om 07:00 uur en eindigen uiterlijk om 22:00 uur is mogelijk
 • Voor het installeren controleren: de kleur, hoeveelheid en kwaliteit!
 • Muren dienen droog te zijn bij aanvang! Dus is de stukadoor te laat klaar? Bel ons direct op
 • Bij installatie hoort ook afval. Alle restafval zal netjes op een aangegeven locatie worden achtergelaten, tenzij is afgesproken dat wij dit voor je meenemen. (Kosten € 75,- per etage)
 • Wanneer je in een betaald parkeren gebied woonachtig bent dan dien je parkeergelegenheid te genereren voor onze mensen. Parkeerkosten worden vooraf met je besproken.
 • Installatieklussen kunnen tot 15 werkdagen voor aanvang van de installatie datum gewijzigd worden, indien dit later gebeurt zijn wij genoodzaakt de totale installatiekosten door te berekenen. Dit omdat wij onze volledige planning hierop afstemmen.
 • Indien wij op de afgesproken dag, om redenen die buiten ons om zijn, niet aan de slag kunnen, dan brengen wij een verloren dag in rekening van € 425,- incl. BTW per persoon per dag.
 • Voor het installeren controleren: de kleur, hoeveelheid en kwaliteit!
 • De richting van het leggen vooraf met de legger bespreken. Speciale wensen? Geef ze door bij het inmeten!
 • Vloeren worden, tenzij anders vermeld, geleverd op de begane grond. Moeten we boven aan de slag? Zorg dan dat de producten op hun plek liggen voordat wij beginnen
 • Vochtigheid van de vloer dient gecontroleerd te zijn voor aanvang van de werkzaamheden en geschikt te zijn voor het te leggen product, uiteraard kunnen wij je hierbij helpen
 • Muren dienen droog te zijn bij aanvang! Dus is de stukadoor te laat klaar? Bel ons direct op Plinten kitten wij vast. Gekleurde muren en oneffen muren kitten wij niet af. De onderkant van de plint wordt alleen gekit tegen meerprijs. Bij plinten zagen wij de buitenhoeken van in verstek, de binnenhoeken worden koud tegen elkaar geplaatst
 • Bij het behandelen van een houten vloer zijn wij niet verantwoordelijk voor schuurkrassen
 • Als er een vochtmeting moet plaatsvinden wordt deze verzorgd door FLOORIS en zit bij het inmeten inbegrepen. Mochten er meerdere vochtmetingen plaatsvinden, rekenen wij € 50,- per bezoek
 • Iedere vloer, ook een verlijmde vloer, zal altijd werken door verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid. Hierdoor kunnen altijd (kleine) naden en kieren tussen de vloerdelen zichtbaar zijn of worden. Deze kunnen eventueel, door uzelf, opgevuld worden met voegenpasta.
 • Op een zwevende vloer mag nooit een keuken of andere dergelijke zware objecten geplaatst worden. Let er op dat de keukenboer altijd de poten vrij zaagt, zodat deze direct op de basisvloer staan en er 1 cm speling is om de poten heen.

Voorbereiding voor egaliseren (alleen indien van toepassing)

 • Het oppervlak dient schoon en leeg opgeleverd te worden en vrij te zijn van vervuilingen zoals stuc resten, verf en/of olie en vetten. Indien dit niet het geval is, kunnen wij de ruimte afkeuren en is er daggeld verschuldigd. Indien wij zelf de ruimte moeten schoonmaken, dan worden de extra uren in rekening gebracht;
 • Geen overtollige lijmresten aanwezig op de basisvloer, deze dienen verwijderd te worden; (Verwijder bij twijfel alle lijmresten totdat een schone, onbeschadigde, licht opgeruwde ondergrond verkregen is);
 • Het maximale vochtpercentage in de basisvloer dient onder de 0,5% te zijn. (Bij beton of zandcementvloeren met 5% restvocht in combinatie met vloerverwarming passen wij een F77 vochtscherm toe). Wij gaan hierbij uit van onze eigen metingen;
 • Een vloer moet droog zijn en droog blijven; (Wij maken bij inmeten een foto van de vochtmeting, alvorens het leggen wordt de 2e meting gedaan. Deze dient gelijk of lager te zijn dan de meting bij het inmeten);
 • Ondervloer dient druk- en trekvast te zijn;
 • Bij een vloer waar geen vloerverwarming aanwezig is kan 10% restvocht worden aanhouden;
 • Tijdens het egaliseren moet een omgevingstemperatuur van minimaal 18°C en een vloertemperatuur van minimaal 10°C in stand worden gehouden. De vloerverwarming moet een dag voor het egaliseren worden uitgezet;
 • Er moet voldoende ventilatie zijn i.v.m. de juiste droging van de egaline;
 • Bij het egaliseren van de bestaande vloer smeren wij ongeveer 2 tot 3 mm egaline over de gehele vloer. Een vloer die nu niet waterpas is, wordt hiermee niet waterpas en een bestaande glooiing in de vloer kan een glooiing blijven. Dit behoort dan ook niet tot een garantieklacht wanneer je dit in de vloer of bij de afwerking van je plinten terug ziet.

Voorbereiding bij vloerverwarming (indien van toepassing)

 • 48 uur voorafgaand aan het egaliseren, dient de vloerverwarming uitgezet te worden;
 • 48 uur na plaatsen van de vloer kun je (langzaam) de vloerverwarming opstoken tot een vloertemperatuur van maximaal 27 graden;
 • De vloertemperatuur dient NOOIT warmer te zijn dan 27 graden. (Let op! Door het snel opstoken van de verwarming na het plaatsen kunnen de hoeken van net geïnstalleerde pvc vloeren loslaten);
 • Een PVC vloer met vloerkleed en vloerverwarming, een combinatie die problemen kán geven, maar niet onmogelijk. Zorg ervoor dat de warmte ‘door’ het kleed heen kan en dat de vloer kan ademen. Ook de rug van het kleed mag geen reactie geven met het PVC;
 • Bij een ingefreesde vloer, moeten de sleuven vakkundig opgevuld worden. Hierna zal de vloer zo lang nodig moeten drogen (48 uur voor aanvang installatie). De temperatuur zal minimaal 18°C moeten zijn in de ruimte;
 • Vervolgens zal de gehele vloer geëgaliseerd moeten worden met een laag dikte van ongeveer 3 mm. De vloer zal daarna moeten drogen (gemiddeld 12 uur). De ruimte dient wel goed geventileerd te zijn omdat al het vocht er uit moet;
 • Tijdens het leggen van de vloer moet de vloerverwarming uit staan. Let op dat de temperatuur in de te leggen ruimte rond de 18°C moet zijn. Daarna kun je langzaam in ongeveer 21 dagen opstarten naar de maximumtemperatuur;
 • Afhankelijk van de installatie kan de maximumtemperatuur en de lengte van de opstartperiode verschillen. Doe dit altijd in overleg met je vloerverwarmingsinstallateur;
 • Te snel opstarten op een te hoge temperatuur kan tot scheuren en vervormingen van de vloer leiden;
 • De oppervlakte temperatuur van de vloer mag nooit boven de 27°C komen. Dit om schade te voorkomen aan de vloer;
 • Mocht de watertemperatuur boven de 32°C of de vloertemperatuur boven de 27°C komen dan dient de watertemperatuur niet verder te worden verhoogd en moet direct de afkoelcyclus worden ingezet;
 • Schakel eventueel ook de hulp in van je vloerverwarmingsinstallateur.
Warmteweerstand type diktes
 • Eiken vloer 12 mm dik CW-waarde= 0.06
 • Eiken vloer 16 mm dik CW-waarde= 0.08
 • Eiken vloer 20 mm dik CW-waarde= 0.105
Europees Eik met een toplaag van 4mm
 • Basis: 100% berkenmultiplex (voor buitengebruik) kruislings verlijmd.
 • WBP (Water Boiled Proof): 72 uur in kokend water zonder te delamineren. De toplaag en basis zijn verlijmd met D3 polyvinylacetaat PVAC-buitenlijm geperst met 27kg/ cm2
Productie garantie tegen delaminatie
 • Op voorwaarde dat de vloeren correct zijn gemonteerd met een goede nazorg, inclusief correct UFH-gebruik. Kunnen wij geen garantie bieden tegen bijvoorbeeld afbakening van de vloer wanneer die is 'gekookt', of is onderworpen aan hete plekken door het gebruik van dikke karpetten. Dit zal resulteren in dat het hout aan meer dan de geadviseerde temperatuur van 27 graden wordt blootgesteld.
 • Om aan de volledige garantie tegen delaminatie te voldoen, moeten er warmtemarkeringen worden aangebracht om aan te tonen dat onder de vloer de temperatuur van 27 graden Celsius niet is overschreden.
 • Droogscheuren in de eiken toplaag maken geen deel uit van de garantie. De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte moet altijd tussen de 40 en 65% zijn van de normale kamertemperatuur. Nooit lager dan 40%.
 • De vloerverwarmingsbuizen moeten op een minimumdiepte van 30 mm zijn gelegd om hete plekken te voorkomen, de betonnen vloer mag nooit de temperatuur van 28 graden Celsius overschrijden.
 • De temperatuur in de kamer mag nooit verhoogd of verlaagd worden met meer dan maximaal 2 graden per dag.
 • De vloer mag niet bedekt zijn met materiaal dat het warmtetransport zou kunnen verstoren.